CE ESTE GDPR?

GDPR reprezintă Regulamentul general (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal. Regulamentul impune un nou set unic de reguli, aplicabile în mod direct în toate statele membre ale Uniunii Europene.

GDPR A INTRAT îN VIGOARE PE 25 MAI 2018

Acesta oferă persoanelor fizice control suplimentar asupra datelor personale, asigură transparența cu privire la utilizarea datelor și impune securitate și mijloace de control pentru protejarea acestora.

ETAPE ÎN ALINIEREA LA GDPR

AUDITARE

  Auditul este o etapă de analiză a organizației dumneavoastră, din perspectiva gestiunii datelor cu caracter personal ale persoanelor fizice (persoane vizate). În cadrul acestui proces sunt identificate zonele care necesită modificări pentru respectarea noilor reglementari europene. Etapa de audit se încheie cu un raport care cuprinde măsurile care trebuie întreprinse pentru armonizarea cu cerințele GDPR.

  Citește mai mult…

  IMPLEMENTARE

   În această etapă organizația este asistată în demersurile de implementare a soluțiilor identificate și exprimate în raportul de audit efectuat la pasul anterior. Este recomandat ca implementarea  să fie realizată de dumneavoastră pentru a fi asimilată cât mai facil în interiorul organizației. Implementarea implică de asemenea autoritatea de decizie deținută în mod evident de către managementul organizației.

   Citește mai mult…

   MENTENANȚĂ

   Reprezentarea dumneavoastră, în calitate de Responsabil cu Protecția Datelor Personale, în interacțiunile pe care le aveți cu autoritatea din domeniu (ANSPDCP), în relația cu persoanele vizate și asistarea dumneavoastră continua în ceea ce privește implementarea eventualelor modificări aduse regulamentului și informarea cu privire la aspecte care țin de acest domeniu de practică.

   Citește mai mult…