Cartografierea datelor cu caracter personal și evidența datelor prelucrate

Această măsură este prevăzută de articolul 30 din Regulament și presupune păstrarea unei evidențe a activităților de prelucrare desfășurate sub responsabilitatea lor, care să cuprindă anumite informații, ce se regăsesc la aliniatul 1 lit. a-g ale aceluiași articol. Aliniatul 2 al articolului 30 prevede că trebuie păstrată și o evidență a tuturor categoriilor de activități de prelucrare, inclusiv cele făcute prin persoană împuternicită. Din aceste texte rezultă că operatorul de date cu caracter personal, nu păstrează doar evidența datelor pe care le operează în mod direct, ci și evidența datelor pe care le operează împuternicitul său, un colaborator sau furnizor de servicii care are acces la datele ce intră în posesia operatorului. Ținerea acestor evidențe este obligatorie pentru companiile cu mai mult de 250 de angajați, dar și pentru cele la care prelucrarea datelor este susceptibilă să genereze un risc pentru drepturile persoanelor vizate, precum este obligatorie și pentru cele pentru care prelucrarea nu este ocazională sau care include categorii speciale de date sau date referitoare la condamnări. Evidențele se vor redacta în scris, precum și în format electronic și se vor pune la dispoziția Autorității de Supraveghere la cererea acesteia, conform art. 30 alin. 4 din Regulament.

Descarcă un document model pentru cartografierea datelor.

Categorii: Legislație

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *